ภาพเหล่านี้ เลือกมาจาก วันที่เดินทางไปกับ เรือ พีพี ครุยเซอร์

เพลง danosongs http://www.danosongs.com